Loại tệp MXC2

- Sự thật nhanh chóng

Tệp MXC2 là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp MXC2 hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp MXC2 là gì?

Các tệp chứa phần mở rộng tệp .mxc2 được ứng dụng phần mềm MAGIX sử dụng phổ biến nhất. MAGIX phân phối một loạt các ứng dụng phần mềm đa phương tiện cho phép người dùng chỉnh sửa và phát các tệp phương tiện trên máy tính của họ.

Tệp MXC2 là tệp bộ đệm được tạo bởi chương trình phần mềm MAGIX. Các tệp này được sử dụng để giảm thời gian phần mềm cần để tạo bản xem trước của tệp phương tiện trong các thư mục và thư mục con của người dùng.

Các tệp MXC2 không chứa bất kỳ dữ liệu phương tiện thực tế nào, chỉ là siêu dữ liệu có liên quan đến các tệp phương tiện thực tế. Tệp MXC2 được tạo khi người dùng duyệt qua một thư mục bằng tiện ích Nhóm phương tiện.

Cách mở tệp MXC2

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp MXC2 cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp MXC2 của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất một công cụ mở MXC2 duy nhất mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 3 tháng 10 năm 2012

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp MXC2 nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp MXC2 cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

MAGIX Music Maker deluxe MAGIX Music Maker deluxe