ฐานข้อมูลส่วนขยายไฟล์


นามสกุลไฟล์ MXC2

  • ผู้พัฒนาโดย: MAGIX
  • ประเภท: Data Files
  • รูป: Binary

ไฟล์ MXC2 คืออะไร??

MXC2 เป็นไฟล์แคชของ MAGIX

ไฟล์แคชที่สร้างโดยซอฟต์แวร์ MAGIX มีข้อมูลเมตาที่ใช้เพื่อเร่งกระบวนการสร้างตัวอย่างไฟล์สื่อภายในโฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อย เห็นได้ทั่วไปด้วยชื่อ mxfilerelatedcache.mxc2

ไฟล์ MXC2 จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้เรียกดูโฟลเดอร์ด้วยโปรแกรมในตัว Media Pool

โปรแกรมที่เปิดไฟล์ MAGIX Cache
Windows
MAGIX Movie Edit Pro 2019
MAGIX Music Maker 2019

วิธีแก้ปัญหาไฟล์ MXC2

  • เชื่อมโยงส่วนขยายไฟล์ MXC2 กับแอปพลิเคชันที่ถูกต้อง บน :
    Windows: คลิกขวาที่ไฟล์ MXC2 ใด ๆ จากนั้นคลิก "Open with" > "Choose another app" ตอนนี้เลือกโปรแกรมอื่นและทำเครื่องหมายที่ช่อง "Always use this app to open *.MXC2 files" Mac: คลิกขวา (หรือ Ctrl-click) ไฟล์ MXC2 จากนั้นคลิก "Open with" > "Other..." จากนั้นเลือกโปรแกรมอื่นและทำเครื่องหมายที่ช่อง "Always Open With" Linux: คลิกขวาที่ไฟล์และเลือก "Open with" แล้วเลือกโปรแกรมอื่น iPhone: แตะที่ไฟล์ หากคุณไม่เห็นแอปที่เปิดไฟล์ให้แตะแชร์ "แชร์" แล้วเลือกแอพ หรือมิฉะนั้นให้บันทึกไฟล์ จากนั้นเปิดแอปไฟล์แอปไฟล์ กดที่ไฟล์ค้างไว้แล้วปล่อยนิ้วของคุณ คุณจะเห็นแถบเมนูสีดำ จากนั้นแตะ "แชร์" และเลือกแอพ Android: แตะที่ไอคอนการตั้งค่าในสมาร์ทโฟนของคุณจากนั้นแตะที่ส่วนแอพ แตะที่ไอคอนตัวเลือกที่มุมบนขวาของหน้าจอเพื่อเปลี่ยนแอพเริ่มต้น
  • อัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณที่ควรเปิด MXC2 เป็นไฟล์แคชของ MAGIX เพราะเฉพาะรุ่นปัจจุบันรองรับรูปแบบไฟล์ MXC2 ล่าสุด
  • เพื่อให้แน่ใจว่าไฟล์ MXC2 ของคุณไม่เสียหายหรือติดไวรัสให้รับไฟล์อีกครั้งและสแกนด้วยซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส