Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .MX

  • Nhà phát triển: Wolfram Research
  • Thể loại: Tệp dữ liệu
  • Định dạng: Nhị phân

Các tệp .MX là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .MX? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .MX.

Phần mở rộng tệp .MX là gì?

Phần mở rộng tệp .MX được tạo bởi Wolfram Research. .MX đã được phân loại là Tệp dữ liệu. Định dạng của tệp .MX là Binary.

.MX là tệp gói được tuần tự hóa của Mathematica

Gói nhị phân được tạo bởi Mathematica, một ứng dụng máy tính để bàn được sử dụng để tính toán và trực quan hóa; lưu trữ các biểu thức Mathematica ở định dạng tuần tự hóa độc quyền, được tối ưu hóa để tải nhanh; được sử dụng để phân phối các gói Mathematica.

Các gói Mathematica có thể được tạo bằng DumpSave và đọc bằng Get . Chúng cũng có thể được nhập bằng lệnh Nhập và xuất bằng lệnh Xuất . Ví dụ: Nhập ["myFile.mx"] đọc tệp MX và trả về một biểu thức. Tương tự, Export ["myFile.mx", expr] tuần tự hóa biểu thức "expr" và lưu nó vào tệp MX.

Vì các tệp MX được lưu ở định dạng nhị phân nên chúng không thể đọc được. Ngoài ra, chúng không thể được chia sẻ giữa các phiên bản Mathematica khác nhau hoặc giữa các bản cài đặt Mathematica trên các hệ điều hành khác nhau.

Danh sách tất cả các phần mềm có thể mở tệp gói được tuần tự hóa của Mathematica
các cửa sổ
Wolfram Research Mathematica
Mac
Wolfram Research Mathematica

Cách khắc phục sự cố với tệp .MX

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .MX. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .MX hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .MX để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)