Knižnica prípon súborov


Prípona súboru .MX

  • Vývojár: Wolfram Research
  • Kategória: Dátové súbory
  • Formát: Binárny

Čo sú súbory .MX a ako ich otvoriť?

Nemôžete otvoriť súbor .MX? Pýtate sa, čo obsahuje? Na našej stránke vám vysvetlíme, čo je tento súbor, na čo sa používa a aký softvér otvára súbor .MX.

Čo je to prípona súboru .MX?

Príponu súboru .MX vytvorila spoločnosť Wolfram Research. .MX bol klasifikovaný ako dátové súbory. Formát súboru .MX je binárny.

.MX je súbor sériového balíka Mathematica

Binárny balík vytvorený spoločnosťou Mathematica, desktopová aplikácia používaná na výpočty a vizualizáciu; ukladá výrazy Mathematica v proprietárnom serializovanom formáte, ktorý je optimalizovaný pre rýchle načítanie; používa sa na distribúciu balíkov Mathematica.

Balíky Mathematica je možné vytvárať pomocou DumpSave a čítať pomocou Get . Môžu byť tiež importované pomocou príkazu Import a exportované pomocou príkazu Export . Napríklad Import["myFile.mx"] prečíta súbor MX a vráti výraz. Podobne Export["myFile.mx", expr] serializuje výraz "expr" a uloží ho do súboru MX.

Keďže súbory MX sú uložené v binárnom formáte, nie sú čitateľné pre človeka. Okrem toho ich nemožno zdieľať medzi rôznymi verziami Mathematica alebo medzi inštaláciami Mathematica na rôznych operačných systémoch.

Zoznam všetkých softvérov, ktoré dokážu otvoriť súbor Mathematica Serialized Package File
Windows
Wolfram Research Mathematica
Mac
Wolfram Research Mathematica

Ako opraviť problémy so súbormi .MX

  1. Musíte aktualizovať aplikáciu, ktorú bežne používate na otváranie súborov .MX. Iba najnovšia verzia softvéru podporuje aktuálny formát súboru .MX
  2. Musíte skontrolovať, či súbor .MX neobsahuje vírusy. Ak to chcete urobiť, musíte ho naskenovať populárnym antivírusom (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web atď.)