Loại tệp MOP

- Sự thật nhanh chóng

Tệp MOP là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp MOP hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp MOP là gì?

Các tệp MOP có nhiều mục đích sử dụng và Báo cáo MOP là một trong số đó.

Báo cáo MOP

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp MOP

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp MOP cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp MOP của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 6 công cụ mở MOP khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 12 tháng 11 năm 2021

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng MOP

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp MOP, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • NS / Elite Display 3.12 Tệp đường dẫn đối tượng macro

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp MOP nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp MOP cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Chủ nghĩa lập thể Live2D Chủ nghĩa lập thể Live2D
Nền tảng Java SE Nền tảng Java SE
Live2D Live2D
RMK RMK
Media Player Media Player
Mp3 Organizer pro Mp3 Organizer pro