Loại tệp MOS

- Sự thật nhanh chóng

Tệp MOS là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp MOS hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp MOS là gì?

Các tệp MOS có nhiều mục đích sử dụng và Infinity Engine Graphic là một trong số đó.

Đồ họa Infinity Engine

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp MOS

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp MOS cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp MOS của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở MOS khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 16 tháng 3 năm 2022

Tất cả các định dạng tệp đã biết sử dụng phần mở rộng .MOS

Mặc dù Infinity Engine Graphic là một loại tệp MOS phổ biến, nhưng chúng ta biết đến 2 cách sử dụng khác nhau của phần mở rộng .MOS. Các phần mềm khác nhau có thể sử dụng các tệp có cùng phần mở rộng cho các loại dữ liệu khác nhau.

Ảnh thô của Leaf / Aptus / Mamiya MOS

Chúng tôi biết rằng một định dạng MOS là Ảnh thô của Leaf / Aptus / Mamiya MOS . Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Trình mở MOS dành cho Windows

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở MOS tương thích với loại tệp MOS cụ thể này.

Trình mở tệp Bitberry Trình mở tệp Bitberry Đã xác minh

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp MOS nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp MOS cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Công cụ chuyển đổi hình ảnh Pixillion Công cụ chuyển đổi hình ảnh Pixillion
Adobe Photoshop Adobe Photoshop
Trình xem ảnh Picasa Trình xem ảnh Picasa
PhotoPad Image Editor PhotoPad Image Editor
Honeyview Honeyview
Corel PaintShop Pro Corel PaintShop Pro
Pixillion Pixillion
Độ sáng HDR Độ sáng HDR
Trình chỉnh sửa video VideoPad Trình chỉnh sửa video VideoPad
Chasys Draw IES Chasys Draw IES