Loại tệp MNO

- Sự thật nhanh chóng

Tệp MNO là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp MNO hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp MNO là gì?

Phần mở rộng tệp .mno thường được kết hợp với ứng dụng phần mềm Adobe Dreamweaver. Các tệp MNO chứa các tệp văn bản lưu trữ thông tin về tài liệu Internet được liên kết đã được tạo trong ứng dụng Dreamweaver. Các tệp MNO chứa nhiều thông tin như chi tiết về loại tệp, tên tài liệu và tác giả của tệp. Các tệp này được lưu ở định dạng XML.

Cách mở tệp MNO

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp MNO cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp MNO của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 8 công cụ mở MNO khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 14 tháng 12 năm 2012

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp MNO nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp MNO cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Macromedia Dreamweaver Macromedia Dreamweaver
Macromedia Dreamweaver MX Macromedia Dreamweaver MX
MestReNova MestReNova
MestReNova LITE MestReNova LITE
DBASE trực quan DBASE trực quan
Macromedia Dreamweaver UltraDev Macromedia Dreamweaver UltraDev
dBASE PLUS dBASE PLUS
dBASE SE dBASE SE