Loại tệp MNU

- Sự thật nhanh chóng

Tệp MNU là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp MNU hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp MNU là gì?

Các tệp MNU có nhiều mục đích sử dụng, và AudoCAD Menu là một trong số đó.

Trình đơn AudoCAD

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp MNU

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp MNU cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp MNU của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở MNU khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng MNU

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp MNU, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Cấu hình BatMenu
  • Dữ liệu menu JOC
  • MarxMenu Script
  • Menu điện thoại
  • Menu UltraEdit

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp MNU nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp MNU cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Adobe Photoshop Adobe Photoshop
Đầu bếp Đầu bếp
Microsoft Office Microsoft Office
XMENU XMENU
DBASE trực quan DBASE trực quan
Hiển thị trực tiếp Bộ lọc Ogg Vorbis Hiển thị trực tiếp Bộ lọc Ogg Vorbis
Ảo hóa ứng dụng của Microsoft Ảo hóa ứng dụng của Microsoft
dBASE PLUS dBASE PLUS
form-Z RenderZone form-Z RenderZone
PSPad PSPad