Loại tệp MNG

- Sự thật nhanh chóng

Tệp MNG là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp MNG hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp MNG là gì?

Tệp .MNG là tệp Bitmap / hoạt ảnh Đồ họa Mạng Nhiều hình ảnh .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp MNG

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở MNG tương thích với loại tệp MNG cụ thể này.

Các chương trình mở tệp bitmap / hoạt ảnh đồ họa mạng nhiều hình ảnh

Trình mở tệp Bitberry Trình mở tệp Bitberry Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 22 tháng 12 năm 2021

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp MNG nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp MNG cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

IrfanView IrfanView
Cửa hàng hoạt hình Cửa hàng hoạt hình
Ashampoo Photo Commander Ashampoo Photo Commander
Photomania Deluxe Photomania Deluxe
Tưởng tượng Tưởng tượng
PicosmosTools PicosmosTools
ImageMagick ImageMagick
Ashampoo Photo Commander MIỄN PHÍ Ashampoo Photo Commander MIỄN PHÍ
XnView XnView
Ảnh BS Ảnh BS