Loại tệp MEG

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp MEG là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp MEG hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp MEG là gì?

Tệp .MEG là tệp Định dạng Dữ liệu MEGA .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp MEG

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp MEG cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp MEG của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 4 công cụ mở MEG khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 22 tháng 5 năm 2021

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp MEG nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp MEG cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần phải thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Phân tích di truyền tiến hóa phân tử Phân tích di truyền tiến hóa phân tử
MegAlign MegAlign
DnaSP DnaSP
TopSolid TopSolid