Loại tệp MEGA

- Sự thật nhanh chóng

Tệp MEGA là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp MEGA hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp MEGA là gì?

Phần mở rộng tệp .mega được sử dụng cho định dạng tệp cài đặt và cấu hình được phát triển cho phần mềm Megacubo. Còn được gọi là siêu tệp Megacubo, các tệp MEGA này chứa các chi tiết siêu dữ liệu được lưu ở định dạng văn bản XML. Các tệp .mega này được tìm thấy trong máy tính Microsoft Windows có cài đặt chương trình Megacubo. Phần mềm Megacubo cho phép người dùng xem nội dung truyền hình trực tuyến trong máy tính Windows của họ. Các tệp MEGA này được tạo bởi phần mềm Megacubo bất cứ khi nào chương trình này được sử dụng để xem các luồng nội dung TV trong PC của người dùng. Phần mềm Megacubo cũng có thể được sử dụng để truyền nội dung TV tới các PC khác. Chương trình này cũng tạo các tệp .mega này bất cứ khi nào người dùng truyền nội dung TV thông qua phần mềm Megacubo của họ đến các PC khác. Nội dung của các tệp .mega này có thể được xem bằng cách sử dụng phần mềm Megacubo.

Cách mở tệp MEGA

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp MEGA cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp MEGA của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 2 công cụ mở MEGA khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 17 tháng 9 năm 2012

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp MEGA nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp MEGA cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Megacubo Megacubo
Minituner Minituner