Loại tệp MDF

- Sự thật nhanh chóng

Tệp MDF là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp MDF hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tập tin MDF là gì?

Các tệp MDF có nhiều mục đích sử dụng và Media Disk là một trong số đó.

Tệp đĩa phương tiện

Các tệp có phần mở rộng .mdf chứa hình ảnh đĩa dữ liệu được lưu trên đĩa CD hoặc DVD. Tệp MDF tương tự như tệp ISO , nhưng chúng được lưu ở định dạng khác. Tệp MDF phải được lưu bằng tệp MDS được liên kết để dữ liệu DVD hoặc CD được phát lại một cách chính xác.

Dữ liệu thực tế trên CD / DVD được lưu trữ trong tệp có phần mở rộng .mdf, trong khi tệp có phần mở rộng .mds lưu thông tin tiêu đề và bản nhạc của đĩa. Các tệp này cho phép bạn phát phương tiện chứa trên CD hoặc DVD mà không cần có đĩa thực trong ổ CD hoặc DVD của máy tính.

Cách mở tệp MDF

Chúng tôi đã xác định được 5 dụng cụ mở MDF tương thích với loại tệp MDF cụ thể này.

Các chương trình mở tệp Đĩa Phương tiện

PowerISO PowerISO Đã xác minh
IsoBuster IsoBuster Đã xác minh
WinMount WinMount Đã xác minh
Nero Burning ROM Nero Burning ROM Đã xác minh
UltraISO UltraISO Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Tất cả các định dạng tệp đã biết sử dụng phần mở rộng .MDF

Mặc dù Tệp Đĩa Phương tiện là một loại tệp MDF phổ biến, chúng ta đã biết 8 cách sử dụng khác nhau của phần mở rộng .MDF. Các phần mềm khác nhau có thể sử dụng các tệp có cùng phần mở rộng cho các loại dữ liệu khác nhau.

Tệp chỉ mục dịch SDL Trados

Trong trường hợp này, MDF là viết tắt của Memory Data Find. Các tệp này là các tệp chỉ mục giúp tìm kiếm bản dịch nhanh hơn bằng phần mềm dịch Trados.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 dụng cụ mở MDF khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng MDF

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp MDF, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Định nghĩa menu AUMenu
  • Tập lệnh AUMenu
  • Tệp dữ liệu MapLinx
  • Tệp bản vá MDIFF
  • Cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server
  • Tệp dữ liệu chính SNAP

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp MDF nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp MDF cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Rượu 52% Rượu 52%
Ứng dụng WinMount Ứng dụng WinMount
Trình chỉnh sửa âm thanh WavePad Trình chỉnh sửa âm thanh WavePad
Chuyển đổi tập tin âm thanh chuyển đổi Chuyển đổi tập tin âm thanh chuyển đổi
Công cụ chuyển đổi hình ảnh Pixillion Công cụ chuyển đổi hình ảnh Pixillion
Công cụ DAEMON Công cụ DAEMON
WinArchiver WinArchiver
WinCDEmu WinCDEmu
DkZ Studio DkZ Studio
GOM Player GOM Player