Cơ sở dữ liệu tệp mở rộng


Phần mở rộng tệp MCF.

  • Phát triển bởi: Watchtower Bible and Tract Society
  • Danh mục: Font Files

Một tập tin MCF là gì??

MCF là Tệp Phông chữ Thư viện Tháp Canh.

Tệp được sử dụng bởi Thư viện Tháp Canh, một chương trình cho phép người dùng duyệt thư viện thông tin do Nhân Chứng Giê-hô-va cung cấp; chứa các định nghĩa được nhập cho thông tin như phông chữ và ngôn ngữ.

Loại tệp 2 Tệp MasterCook 2 Cookbook.
Phát triển bởi: ValuSoft Danh mục: Misc Files Định dạng: Binary

Tệp được lưu bởi MasterCook phiên bản 2, 3 và 4, một chương trình được sử dụng lưu trữ và quản lý công thức nấu ăn; chứa dữ liệu sách nấu ăn như thành phần, hướng dẫn và thông tin nấu ăn khác; được sử dụng để lưu và tải tất cả các công thức nấu ăn.

Các tệp MCF có thể được chuyển đổi thành các tệp .MC2 bằng MasterCook phiên bản 5 và 6.

Các chương trình mở MasterCook 2 Cookbook File.
Windows
ValuSoft MasterCook

Làm thế nào để giải quyết vấn đề với các tập tin MCF

  • Liên kết phần mở rộng tệp MCF với ứng dụng chính xác. Trên :
    Windows: Nhấp chuột phải vào bất kỳ tệp MCF và sau đó nhấp vào "Open with" > "Choose another app". Bây giờ chọn một chương trình khác và đánh dấu vào ô "Always use this app to open *.MCF files". Mac: Nhấp chuột phải (hoặc nhấp Ctrl) vào tệp MCF, sau đó nhấp vào "Open with" > "Other...". Sau đó chọn một chương trình khác và kiểm tra hộp "Always Open With". Linux: Nhấp chuột phải vào tệp và chọn "Open with" và chọn chương trình khác. iPhone: Nhấn vào tập tin. Nếu bạn không thấy một ứng dụng để mở tệp, hãy nhấn Chia sẻ "Chia sẻ" và chọn một ứng dụng. Ngoài ra, lưu tệp. Sau đó mở ứng dụng Tệp ứng dụng Tệp. Nhấn và giữ tập tin, sau đó thả ngón tay ra. Bạn sẽ thấy một thanh menu màu đen. Sau đó nhấn "Chia sẻ" và chọn một ứng dụng. Android: Nhấn vào biểu tượng Cài đặt trên điện thoại thông minh của bạn, sau đó nhấn vào phần Ứng dụng. Ở đó chạm vào biểu tượng Tùy chọn ở góc trên bên phải màn hình để thay đổi các ứng dụng mặc định.
  • Cập nhật phần mềm của bạn mà thực sự nên mở MCF là Tệp Phông chữ Thư viện Tháp Canh.. Bởi vì chỉ có phiên bản hiện tại hỗ trợ định dạng tệp MCF mới nhất.
  • Để đảm bảo rằng tệp MCF của bạn không bị hỏng hoặc bị nhiễm vi-rút, hãy lấy lại tệp và quét bằng bằng phần mềm chống vi-rút.