Thư viện mở rộng tệp


.LOOKLIBRARY Phần mở rộng Tệp

  • Nhà phát triển: Corel Corporation
  • Thể loại: Tệp dữ liệu khác nhau

Các tệp .LOOKLIBRARY là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .LOOKLIBRARY? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .LOOKLIBRARY.

Phần mở rộng tệp .LOOKLIBRARY là gì?

Phần mở rộng tệp .LOOKLIBRARY được tạo bởi Corel Corporation. .LOOKLIBRARY đã được phân loại là Các tệp dữ liệu khác nhau.

.LOOKLIBRARY là thư viện trông Corel Painter

Các tệp có phần mở rộng tệp looklibrary có liên quan đến Corel Painter , một chương trình chỉnh sửa đồ họa raster dành cho Microsoft Windows và Apple Mac, được phát triển bởi Corel.

Tệp looklibrary lưu trữ các hình ảnh có thể được thêm vào dự án chỉnh sửa của người dùng.


Làm thế nào để mở:

Thư viện ngoại hình có thể truy cập được từ các tùy chọn Media Library Panels.

Làm thế nào để chuyển đổi:

Theo như chúng tôi biết, không thể chuyển đổi loại tệp .looklibrary này sang bất kỳ định dạng tệp nào khác. Đây thường là trường hợp của hệ thống, cấu hình, tệp tạm thời hoặc tệp dữ liệu chứa dữ liệu chỉ dành riêng cho một phần mềm và được sử dụng cho các mục đích riêng của nó. Ngoài ra, một số định dạng tệp độc quyền hoặc đóng không thể được chuyển đổi thành các loại tệp phổ biến hơn để bảo vệ tài sản trí tuệ của nhà phát triển, ví dụ như trường hợp của một số tệp đa phương tiện được bảo vệ bằng DRM.

Cách khắc phục sự cố với tệp .LOOKLIBRARY

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .LOOKLIBRARY. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .LOOKLIBRARY hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .LOOKLIBRARY để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)