ไลบรารีนามสกุลไฟล์


.LOOKLIBRARYนามสกุลไฟล์

  • ผู้พัฒนาโดย: Corel Corporation
  • หมวดหมู่: ไฟล์ข้อมูลต่างๆ

ไฟล์ .LOOKLIBRARY คืออะไรและจะเปิดได้อย่างไร

ไม่สามารถเปิดไฟล์ .LOOKLIBRARY? คุณสงสัยว่ามันประกอบด้วยอะไร? ในเว็บไซต์ของเรา เราจะอธิบายให้คุณฟังว่าไฟล์นี้คืออะไร ใช้ทำอะไร และซอฟต์แวร์ใดเปิดไฟล์ .LOOKLIBRARY

นามสกุลไฟล์ .LOOKLIBRARY คืออะไร

นามสกุลไฟล์ .LOOKLIBRARY สร้างโดย Corel Corporation .LOOKLIBRARY ถูกจัดประเภทเป็นไฟล์ข้อมูลต่างๆ

.LOOKLIBRARY คือCorel Painter ดูเป็นห้องสมุด

ไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ looklibraryเกี่ยวข้องกับCorel Painterซึ่งเป็นโปรแกรมแก้ไขกราฟิกแรสเตอร์สำหรับ Microsoft Windows และ Apple Mac ที่พัฒนาโดย Corel

ไฟล์looklibraryเก็บภาพที่สามารถเพิ่มลงในโครงการแก้ไขของผู้ใช้ได้


วิธีเปิด:

ไลบรารีรูปลักษณ์สามารถเข้าถึงได้จากตัวเลือก Media Library Panels

วิธีการแปลง:

เท่าที่เราทราบ ไฟล์ประเภท .looklibrary นี้ไม่สามารถแปลงเป็นรูปแบบไฟล์อื่นได้ ซึ่งมักจะเป็นกรณีของระบบ การกำหนดค่า ไฟล์ชั่วคราว หรือไฟล์ข้อมูลที่มีข้อมูลเฉพาะสำหรับซอฟต์แวร์เพียงตัวเดียวและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของตัวเอง นอกจากนี้ รูปแบบไฟล์ที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือแบบปิดบางรูปแบบไม่สามารถแปลงเป็นไฟล์ประเภททั่วไปได้ เพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของนักพัฒนา เช่น กรณีของไฟล์มัลติมีเดียที่ป้องกันด้วย DRM บางไฟล์

วิธีแก้ปัญหาไฟล์ .LOOKLIBRARY

  1. คุณต้องอัปเดตแอปพลิเคชันที่คุณใช้เปิดไฟล์ .LOOKLIBRARY ตามปกติ เฉพาะซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดเท่านั้นที่รองรับรูปแบบไฟล์ .LOOKLIBRARY ปัจจุบัน
  2. คุณต้องตรวจสอบไฟล์ .LOOKLIBRARY เพื่อหาไวรัส ในการทำเช่นนี้ คุณต้องสแกนด้วยโปรแกรมป้องกันไวรัสยอดนิยม (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web เป็นต้น)