Loại tệp KPR

- Sự thật nhanh chóng

Tệp KPR là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp KPR hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp KPR là gì?

Tệp .KPR là tệp Bản trình bày KOffice KPresenter .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp KPR

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp KPR cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp KPR của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 9 công cụ mở KPR khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 27 tháng 8 năm 2015

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp KPR nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp KPR cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

KV STUDIO KV STUDIO
Ứng dụng CLIP Ứng dụng CLIP
Khôi phục mật khẩu RAR miễn phí Khôi phục mật khẩu RAR miễn phí
KV STUDIO Phiên bản 5 KV STUDIO Phiên bản 5
Krovlya Profy OnLine Krovlya Profy OnLine
Phục hồi mật khẩu ZIP miễn phí Phục hồi mật khẩu ZIP miễn phí
KincoBuilder En KincoBuilder En
Khôi phục mật khẩu KRyLack Khôi phục mật khẩu KRyLack
Krovlya Chứng minh Krovlya Chứng minh