Loại tệp KPS

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp KPS là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp KPS hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp KPS là gì?

Các tệp KPS có nhiều mục đích sử dụng và IBM KIPS Bitmap là một trong số chúng.

Bản đồ bit KIPS của IBM

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp KPS

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp KPS cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp KPS của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 6 công cụ mở KPS khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 13 tháng 7 năm 2020

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng KPS

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp KPS, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Nguồn gói nhà phát triển Keyman

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp KPS nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp KPS cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Biên tập viên KP3 Biên tập viên KP3
KParser KParser
Techsoft PixEdit Techsoft PixEdit
Hệ thống chăn KPS Hệ thống chăn KPS
KewPowerPlus KewPowerPlus
Stardock SkinStudio Stardock SkinStudio