Loại tệp KPP

- Sự thật nhanh chóng

Tệp KPP là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp KPP hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp KPP là gì?

Các tệp KPP có nhiều mục đích sử dụng và Kid Pix Presentation là một trong số đó.

Bản trình bày Kid Pix

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp KPP

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp KPP cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp KPP của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 6 công cụ mở KPP khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 13 tháng 7 năm 2020

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng KPP

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp KPP, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Krita Paint Op Preset

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp KPP nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp KPP cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Kid Pix Deluxe Kid Pix Deluxe
Biên tập viên KP3 Biên tập viên KP3
KoolPlaya KoolPlaya
Kid Pix Deluxe 3D Kid Pix Deluxe 3D
Kid Pix Kid Pix
KP-Simulator KP-Simulator