Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .KMR

  • Nhà phát triển: KnowledgeMill
  • Thể loại: Tập tin Misc

Các tệp .KMR là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .KMR? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .KMR.

Phần mở rộng tệp .KMR là gì?

Phần mở rộng tệp .KMR được tạo bởi KnowledgeMill. .KMR đã được phân loại là Tập tin Khác.

.KMR là tệp liên kết KnowledgeMill

Tệp được sử dụng bởi KnowledgeMill Filer, một trình cắm thêm của Microsoft Outlook được sử dụng để gửi nội dung email dựa trên danh mục và mức độ quan trọng của doanh nghiệp; lưu một liên kết đến một cấu phần phần mềm (ví dụ: một tài liệu) được gửi vào máy chủ KnowledgeMill.

Tệp KMR có thể được chia sẻ với những người dùng KnowledgeMill khác để truy cập tài nguyên được liên kết trên máy chủ KnowledgeMill.

Danh sách tất cả các phần mềm có thể mở Tệp liên kết KnowledgeMill
các cửa sổ
Microsoft Outlook với plugin KnowledgeMill Filer

Cách khắc phục sự cố với tệp .KMR

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .KMR. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .KMR hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .KMR để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)