Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .KEXIC

  • Nhà phát triển: Kexi Team
  • Thể loại: Tệp cơ sở dữ liệu

Các tệp .KEXIC là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .KEXIC? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .KEXIC.

Phần mở rộng tệp .KEXIC là gì?

Phần mở rộng tệp .KEXIC được tạo bởi Kexi Team. .KEXIC đã được phân loại là Tệp Cơ sở dữ liệu.

.KEXIC là tệp kết nối cơ sở dữ liệu Kexi

Tệp được sử dụng bởi Kexi, một ứng dụng cơ sở dữ liệu quan hệ Linux, đôi khi được sử dụng như một sự thay thế cho MS Access; lưu dữ liệu kết nối để kết nối với cơ sở dữ liệu Kexi (tệp .KEXI).

Tệp KEXIC khác với tệp .KEXIS. Trong khi tệp KEXIS được sử dụng để kết nối với cơ sở dữ liệu cụ thể, tệp KEXIC chỉ lưu các tham số kết nối và không bao gồm tên cơ sở dữ liệu cụ thể. Do đó, các tệp KEXIC rất hữu ích để lưu cài đặt kết nối và sử dụng lại chúng với nhiều cơ sở dữ liệu.

Danh sách tất cả các phần mềm có thể mở Tệp Kết nối Cơ sở dữ liệu Kexi
Linux
Kexi

Cách khắc phục sự cố với tệp .KEXIC

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .KEXIC. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .KEXIC hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .KEXIC để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)