Loại tệp IXH

- Sự thật nhanh chóng

Tệp IXH là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp IXH hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp IXH là gì?

Tệp .IXH là tệp Tiêu đề chỉ mục tệp .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp IXH

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp IXH cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp IXH của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Chúng tôi chưa xác minh bất kỳ chương trình nào dành cho Windows hoạt động với định dạng tệp cụ thể này. Nếu bạn biết một chương trình, vui lòng sử dụng liên kết 'Đề xuất chương trình' bên dưới. Cảm ơn!

Cập nhật lần cuối: ngày 31 tháng 12 năm 2014