Loại tệp IXL

- Sự thật nhanh chóng

Tệp IXL là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp IXL hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp IXL là gì?

Tệp .IXL là tệp danh sách được lập chỉ mục của cơ sở dữ liệu DB / TextWorks .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp IXL

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp IXL cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp IXL của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 4 công cụ mở IXL khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 16 tháng 7 năm 2014

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp IXL nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp IXL cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

iSiloX iSiloX
Nắm được tin tức Nắm được tin tức
CÁCH NHIỆT CÁCH NHIỆT
Panagon eForms Panagon eForms