Loại tệp INS

- Sự thật nhanh chóng

Tệp INS là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp INS hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp INS là gì?

Tệp INS có nhiều cách sử dụng và Bảng tính InstaCalc là một trong số đó.

Bảng tính InstaCalc

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp INS

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp INS cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp INS của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở INS khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Tất cả các định dạng tệp đã biết sử dụng phần mở rộng .INS

Trong khi Bảng tính InstaCalc là một loại tệp INS phổ biến, chúng ta đã biết 8 cách sử dụng khác nhau của phần mở rộng .INS. Các phần mềm khác nhau có thể sử dụng các tệp có cùng phần mở rộng cho các loại dữ liệu khác nhau.

Tập lệnh InstallShield

Chúng tôi biết rằng một định dạng INS là InstallShield Script . Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Công cụ mở INS dành cho Windows

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở INS tương thích với loại tệp INS cụ thể này.

InstallShield InstallShield Đã xác minh

Tệp dữ liệu Dịch vụ đặt tên Internet (INS)

INS là từ viết tắt của Internet Naming Service và các tệp có phần mở rộng tệp .ins thường được sử dụng để điều hòa các địa chỉ web dạng chữ và số thành các địa chỉ web IP dạng số.

Ví dụ: nếu một trang web có URL có tên là www.websitename.com, thì tên miền đó sẽ được chuyển đổi thành địa chỉ IP hoàn toàn bằng số bằng định dạng tệp INS.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở INS khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng INS

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp INS, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Tệp công cụ MVSTracker
  • Dữ liệu trình cài đặt trình điều khiển mạng LAN 16-bit Novell
  • Nhạc cụ RJP / Vectordean
  • Tệp công cụ theo dõi THX
  • Tệp nhạc cụ Vectordean

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp INS nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp INS cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Nguồn cảm hứng Nguồn cảm hứng
Trình quản lý kết nối Acer Trình quản lý kết nối Acer
WinEdt WinEdt
Sakura Editor (tiếng Nhật) Sakura Editor (tiếng Nhật)
Xưởng vật liệu Xưởng vật liệu
Ảo hóa Ứng dụng Microsoft Ảo hóa Ứng dụng Microsoft
Ứng dụng PCTeX Ứng dụng PCTeX
NGƯỜI DỊCH NGƯỜI DỊCH
Phiên dịch miễn phí Phiên dịch miễn phí
Bộ phân loại nhạc cụ bản địa Bộ phân loại nhạc cụ bản địa