Loại tệp ID2

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp ID2 là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp ID2 hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp ID2 là gì?

Các tệp chứa phần mở rộng tệp .id2 thường được ứng dụng nhắn tin tức thời Microsoft Live Messenger sử dụng nhiều nhất. Các tệp ID2 được phần mềm sử dụng cho phép ứng dụng lưu trữ dữ liệu hình ảnh cho chương trình Microsoft Live Messenger.

Một số dữ liệu có trong tệp ID2 bao gồm dữ liệu chữ ký của người dùng, chi tiết biểu tượng cảm xúc, phím tắt và cài đặt hình đại diện. Các tệp ID2 của người dùng được mã hóa. ID Microsoft Passport của người dùng được sử dụng để giải mã các tệp để chúng có thể được sử dụng trong chương trình Windows Live Messenger khi người dùng bắt đầu phiên Windows Live Messenger.

Cách mở tệp ID2

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp ID2 cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp ID2 của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 2 công cụ mở ID2 khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 11 tháng 9 năm 2012

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp ID2 nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp ID2 cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Thuế Lacerte 2012 Thuế Lacerte 2012
Thuế Lacerte năm 2002 Thuế Lacerte năm 2002