Loại tệp IDB

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp IDB là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp IDB hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp IDB là gì?

Các tệp IDB có nhiều mục đích sử dụng và Cơ sở dữ liệu IDA là một trong số chúng.

Cơ sở dữ liệu IDA

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp IDB

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp IDB cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp IDB của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở IDB khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 17 tháng 3 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng IDB

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp IDB, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Định dạng tệp trung gian dành cho nhà phát triển của Microsoft

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp IDB nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp IDB cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

InfoStat InfoStat
progeCAD Professional progeCAD Professional
Trình tháo gỡ tương tác Trình tháo gỡ tương tác
Quicken Deluxe Quicken Deluxe
Kiểm soát PAC Kiểm soát PAC
Thời gian biểu Thời gian biểu
Trình xem đầu ra 3DR Trình xem đầu ra 3DR
UBS Quicken UBS Quicken
IDA Pro và Hex-Rays Decompiler IDA Pro và Hex-Rays Decompiler
Trình xem báo cáo SingularLogic Trình xem báo cáo SingularLogic