Loại tệp HS

- Sự thật nhanh chóng

Tệp HS là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp HS hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp HS là gì?

Tệp .HS là tệp Chương trình HamsterSpeak Biên dịch .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp HS

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp HS cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp HS của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở HS khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 16 tháng 2 năm 2015

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp HS nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp HS cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

GHCi GHCi
HD2013_V4.08 HD2013_V4.08
HD HD
WinHugs WinHugs
HD2013_V4.04 HD2013_V4.04
HD2013_V4.00 HD2013_V4.00
LeaderGL FlexEditor XP LeaderGL FlexEditor XP
HD2014_V1.01.318 HD2014_V1.01.318
Trình hướng dẫn bảo trì sản phẩm rô bốt Trình hướng dẫn bảo trì sản phẩm rô bốt
HD2013_V4.06 HD2013_V4.06