Loại tệp HSB

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp HSB là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp HSB hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp HSB là gì?

Các tệp HSB có nhiều mục đích sử dụng và HandStory EBook là một trong số đó.

Sách điện tử HandStory

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp HSB

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp HSB cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp HSB của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất một công cụ mở HSB duy nhất mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 13 tháng 7 năm 2020

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng HSB

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp HSB, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Headspace Sound Banks

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp HSB nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp HSB cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

HS-Bau Statik HS-Bau Statik