Loại tệp HPS

- Sự thật nhanh chóng

Tệp HPS là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp HPS hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp HPS là gì?

Các tệp HPS có nhiều mục đích sử dụng và Âm thanh vùng chứa HALPST của Phòng thí nghiệm HAL là một trong số đó.

Phòng thí nghiệm HAL Âm thanh vùng chứa HALPST

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp HPS

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp HPS cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp HPS của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 3 công cụ mở HPS khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng HPS

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp HPS, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Thông tin người gửi kỹ thuật số HP HPS
  • Dữ liệu tạm thời của Hunmin
  • Nguồn trợ giúp RTFGEN

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp HPS. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp HPS cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

HakoBako Player HakoBako Player
Trình mô phỏng thiết kế hệ thống Trình mô phỏng thiết kế hệ thống
3Shape 3D Viewer 3Shape 3D Viewer