Loại tệp HPT

- Sự thật nhanh chóng

Tệp HPT là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp HPT hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp HPT là gì?

Tệp .HPT là tệp Xuất Chủ đề Trợ giúp RoboHelp .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp HPT

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp HPT cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp HPT của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở HPT khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 27 tháng 5 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp HPT nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp HPT cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

HAANSOFT SLIDE HAANSOFT SLIDE
Đồng ý Đồng ý
Biên tập viên VCM Biên tập viên VCM
Điểm cao của X'Pert Điểm cao của X'Pert
GENETYX GENETYX
DaView DaView
Văn phòng Hancom Văn phòng Hancom
Mô-đun HSlideViewer Mô-đun HSlideViewer
HAANSOFT HSHOW HAANSOFT HSHOW
Adobe Acrobat Adobe Acrobat