Loại tệp GPH

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp GPH là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp GPH hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp GPH là gì?

Các tệp GPH có nhiều mục đích sử dụng và Aegis Impact! Graph là một trong số đó.

Aegis Impact! Đồ thị

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp GPH

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp GPH cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp GPH của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 3 công cụ mở GPH khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng GPH

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp GPH, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Đồ thị Lotus 1-2-3
  • Bản đồ bit đồ họa PrintPartner
  • Bản đồ bit đồ họa PrintPartner
  • Biểu đồ Stata

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp GPH nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp GPH cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Ảo hóa ứng dụng của Microsoft Ảo hóa ứng dụng của Microsoft
Stata Intercooled Stata Intercooled
Stata / SE Stata / SE