Loại tệp GPI

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp GPI là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp GPI hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp GPI là gì?

Tệp .GPI là tệp Điểm ưa thích của Garmin GPS .

Các tệp chứa phần mở rộng tệp .gpi được liên kết với thiết bị GPS Garmin. Các tệp GPI được các thiết bị GPS này sử dụng lưu trữ vị trí và tên của POI do người dùng xác định (còn được gọi là điểm ưa thích).

Các tệp GPI của người dùng được thiết bị GPS Garmin sử dụng để tạo các tuyến đường điều hướng. Ví dụ: nếu người dùng muốn chỉ đường đến một nhà hàng yêu thích, thiết bị GPS sẽ tham chiếu tệp GPI để cung cấp cho người dùng chỉ đường đến vị trí cụ thể.

Cách mở tệp GPI

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp GPI cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp GPI của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở GPI khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: 28 tháng 5 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp GPI nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp GPI cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Công cụ chuyển đổi tệp miễn phí Công cụ chuyển đổi tệp miễn phí
GEO5 GEO5
Global eWorkbook - Sơ cấp Global eWorkbook - Sơ cấp
Địa lý Địa lý
GenStat Discovery Edition GenStat Discovery Edition
GSAK GSAK
Bộ tải POI Bộ tải POI
Nguồn bản đồ Nguồn bản đồ
GenStat Phiên bản thứ mười bốn GenStat Phiên bản thứ mười bốn
Global eWorkbook - Sơ cấp Global eWorkbook - Sơ cấp