Loại tệp DXP

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp DXP là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp DXP hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp DXP là gì?

Các tệp DXP có nhiều mục đích sử dụng và CDBurnerXP Data Compilation là một trong số đó.

Tổng hợp dữ liệu CDBurnerXP

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp DXP

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp DXP cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp DXP của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở DXP khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 13 tháng 7 năm 2020

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng DXP

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp DXP, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Định dạng cài đặt trước Dream X2
  • Duxbury Print

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp DXP nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp DXP cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

CDBurnerXP CDBurnerXP
Dexpot Dexpot
CDBurnerXP Pro CDBurnerXP Pro
TIBCO Spotfire TIBCO Spotfire
Ứng dụng chuyên gia thiết kế Ứng dụng chuyên gia thiết kế
Bàn đại diện Oce Bàn đại diện Oce
DBT DBT
Máy chủ OPC DeviceXPlorer Máy chủ OPC DeviceXPlorer
DriveExplorer DriveExplorer
MCP MCP