Loại tệp DSW

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp DSW là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp DSW hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp DSW là gì?

Tệp .DSW là tệp Không gian làm việc của Microsoft Developer Studio .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp DSW

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp DSW cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp DSW của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở DSW khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 31 tháng 5 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp DSW. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp DSW cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

progeCAD Professional progeCAD Professional
Mã :: Khối Mã :: Khối
Microsoft Fortran PowerStation Microsoft Fortran PowerStation
Ductsize Ductsize
Thời gian biểu Thời gian biểu
Trình xem báo cáo SingularLogic Trình xem báo cáo SingularLogic
Futura Futura
Legend - Legacy Of The Dragons Legend - Legacy Of The Dragons
Ứng dụng SewWhat-Pro Ứng dụng SewWhat-Pro
Embarcadero RadPHP XE2 Embarcadero RadPHP XE2