Loại tệp DSX

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp DSX là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp DSX hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp DSX là gì?

Tệp .DSX là tệp Vivid DiffSet .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp DSX

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp DSX cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp DSX của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 7 công cụ mở DSX khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 19 tháng 10 năm 2013

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp DSX. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp DSX cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Quản trị viên hệ thống DSX Quản trị viên hệ thống DSX
Aneesoft DVD Show Aneesoft DVD Show
DocuSign Professional DocuSign Professional
Docstoc Premium Desktop Docstoc Premium Desktop
DAZ Studio DAZ Studio
IBM Rational Publishing Engine IBM Rational Publishing Engine
Aneesoft DVD Creator Aneesoft DVD Creator