Loại tệp DCT

- Sự thật nhanh chóng

Tệp DCT là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp DCT hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp DCT là gì?

Tệp DCT có nhiều mục đích sử dụng và Dữ liệu được nén DACT là một trong số đó.

Dữ liệu nén DACT

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp DCT

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp DCT cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp DCT của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở DCT khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Tất cả các định dạng tệp đã biết sử dụng phần mở rộng .DCT

Mặc dù Dữ liệu Nén DACT là một loại tệp DCT phổ biến, nhưng chúng ta biết đến 7 cách sử dụng khác nhau của phần mở rộng .DCT. Các phần mềm khác nhau có thể sử dụng các tệp có cùng phần mở rộng cho các loại dữ liệu khác nhau.

Tệp video DCT Electronic Arts

Chúng tôi biết rằng một định dạng DCT là Tệp Video DCT Electronic Arts . Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Công cụ mở DCT dành cho Windows

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở DCT tương thích với loại tệp DCT cụ thể này.

Trình mở tệp Bitberry Trình mở tệp Bitberry Đã xác minh

Tệp âm thanh chính tả NCH

Chúng tôi biết rằng một định dạng DCT là Tệp âm thanh chính tả NCH . Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Các chương trình mở các tệp DCT này

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở DCT tương thích với loại tệp DCT cụ thể này.

Trình chỉnh sửa âm thanh WavePad Trình chỉnh sửa âm thanh WavePad Đã xác minh

Tệp từ điển RightWriter

Các tệp chứa phần mở rộng tệp .dct thường được liên kết với các tệp từ điển được sử dụng bởi các ứng dụng sửa lỗi chính tả và ngữ pháp khác nhau, bao gồm RightWriter.

Các chương trình mở các tệp DCT này

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở DCT tương thích với loại tệp DCT cụ thể này.

RightWriter RightWriter Đã xác minh

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng DCT

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp DCT, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Từ điển SDict
  • Dữ liệu trò chơi Team6
  • Từ điển WPSpell

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp DCT nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp DCT cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Công cụ chuyển đổi hình ảnh Pixillion Công cụ chuyển đổi hình ảnh Pixillion
Chuyển đổi tập tin âm thanh chuyển đổi Chuyển đổi tập tin âm thanh chuyển đổi
Express Zip Express Zip
VideoPad VideoPad
Express Rip Express Rip
Phần mềm Zulu DJ Phần mềm Zulu DJ
SoundTap Streaming Audio Recorder SoundTap Streaming Audio Recorder
WavePad Audio-Editor WavePad Audio-Editor
ExpressZip ExpressZip
VideoPad Video-Editor VideoPad Video-Editor