Loại tệp DCS

- Sự thật nhanh chóng

Tệp DCS là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp DCS hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp DCS là gì?

Tệp DCS có nhiều mục đích sử dụng và Tệp Hình ảnh RAW DCS của Máy ảnh (Kodak) là một trong số đó.

Tệp ảnh RAW DCS của máy ảnh (Kodak)

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp DCS

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở DCS tương thích với loại tệp DCS cụ thể này.

Các chương trình mở tệp Ảnh RAW DCS của Máy ảnh (Kodak)

Trình mở tệp Bitberry Trình mở tệp Bitberry Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 25 tháng 1 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng DCS

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp DCS, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Hình ảnh đĩa hệ thống nén thiết bị

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp DCS nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp DCS cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Ulead Photo Explorer Ulead Photo Explorer
Ulead Trình xem tức thì Ulead Trình xem tức thì
Nhà xuất bản hình ảnh Micrografx, Inc. Nhà xuất bản hình ảnh Micrografx, Inc.
Micrografx, Inc. Photo Magic Micrografx, Inc. Photo Magic
ThumbsPlus ThumbsPlus
PhotoImpact PhotoImpact
Trình chỉnh sửa cấu hình ICE Trình chỉnh sửa cấu hình ICE
AcaStat AcaStat
DriveSize DriveSize
Nhà xuất bản Hình ảnh Nhà xuất bản Hình ảnh