Loại tệp CWT

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp CWT là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp CWT hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp CWT là gì?

Tệp .CWT là tệp Hình ảnh Đĩa CWTool .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp CWT

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp CWT cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp CWT của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở CWT khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 27 tháng 12 năm 2019

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp CWT nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp CWT cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

SONAR LE SONAR LE
Nhà sản xuất SONAR Nhà sản xuất SONAR
Phiên bản nhà sản xuất SONAR Phiên bản nhà sản xuất SONAR
Người tạo âm nhạc Người tạo âm nhạc
SONAR Studio SONAR Studio
Người tạo âm nhạc LE Người tạo âm nhạc LE
Cakewalk Music Creator Cakewalk Music Creator
SONAR Home Studio SONAR Home Studio
Gói phần mềm tích hợp Gói phần mềm tích hợp
SONAR Home Sudio SONAR Home Sudio