Loại tệp CWS

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp CWS là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp CWS hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp CWS là gì?

Tệp .CWS là một tệp Dự án không gian làm việc của Đốt cháy V2 .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp CWS

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp CWS cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp CWS của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở CWS khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 2 tháng 1 năm 2015

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp CWS nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp CWS cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

sự đốt cháy sự đốt cháy
NI LabWindows / CVI NI LabWindows / CVI
LabWindows / CVI LabWindows / CVI
Gói phần mềm tích hợp Gói phần mềm tích hợp
AppleWorks AppleWorks
Songtrix Silver Songtrix Silver
WiseImage WiseImage
Phần mềm AFS Phần mềm AFS
ChordWizard Songtrix Gold ChordWizard Songtrix Gold
ChordWizard Songtrix Bronze ChordWizard Songtrix Bronze