Loại tệp CMD5

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp CMD5 là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp CMD5 hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp CMD5 là gì?

Tệp .CMD5 là tệp Định dạng Dữ liệu CrystalMaker .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp CMD5

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp CMD5 cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp CMD5 của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 3 công cụ mở CMD5 khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 19 tháng 3 năm 2012

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp CMD5 nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp CMD5 cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

CrystalMaker CrystalMaker
Đơn tinh thể Đơn tinh thể
CrystalDiffract CrystalDiffract