Loại tệp CMDB

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp CMDB là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp CMDB hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp CMDB là gì?

Phần mở rộng tệp .cmdb được sử dụng cho các tệp đã được lưu ở định dạng tệp cơ sở dữ liệu lưới ANSYS CFX độc quyền, được phát triển bởi ANSYS. Đây là định dạng tệp cơ sở dữ liệu lưu trữ các thuộc tính và thuộc tính lưới trong số các phần dữ liệu khác được tạo bằng chương trình ANSYS CFX. Chương trình ANSYS CFX được thiết kế cho PC Windows và tạo các tệp CMDB này. Công cụ ANSYS CFX có thể được sử dụng để mở và xem dữ liệu được lưu trữ trong tệp .cmdb. Phần mềm này cũng có thể được sử dụng để chỉnh sửa nội dung của các tệp CMDB này.

Cách mở tệp CMDB

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp CMDB cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp CMDB của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 3 công cụ mở CMDB khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 15 tháng 4 năm 2012

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp CMDB nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp CMDB cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Sản phẩm Bàn làm việc ANSYS Sản phẩm Bàn làm việc ANSYS
CattleMax CS Starter CattleMax CS Starter
Phần mềm danh thiếp Decadry SE Phần mềm danh thiếp Decadry SE