Loại tệp CMAP

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp CMAP là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp CMAP hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp CMAP là gì?

Các tệp CMAP có nhiều mục đích sử dụng và Adobe CMap là một trong số đó.

Adobe CMaps

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp CMAP

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp CMAP cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp CMAP của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Chúng tôi chưa xác minh bất kỳ chương trình nào dành cho Windows hoạt động với định dạng tệp cụ thể này. Nếu bạn biết một chương trình, vui lòng sử dụng liên kết 'Đề xuất chương trình' bên dưới. Cảm ơn!

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Tất cả các định dạng tệp đã biết sử dụng phần mở rộng .CMAP

Mặc dù Adobe CMaps là một loại tệp CMAP phổ biến, chúng tôi biết về 3 cách sử dụng khác nhau của phần mở rộng .CMAP. Các phần mềm khác nhau có thể sử dụng các tệp có cùng phần mở rộng cho các loại dữ liệu khác nhau.

Tệp bản đồ khái niệm

Ứng dụng phần mềm IHMC Cmap Tools sử dụng hậu tố tệp .cmap. Chương trình này được sử dụng để tạo các sơ đồ tư duy để sử dụng trong quá trình động não. Các sơ đồ động não được tạo bằng phần mềm được lưu với hậu tố tệp .cmap.

Công cụ mở CMAP dành cho Windows

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở CMAP tương thích với loại tệp CMAP cụ thể này.

IHMC CmapTools IHMC CmapTools Đã xác minh

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng CMAP

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp CMAP, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Bản đồ màu IFF