BẤT KỲ loại tệp nào

- Sự thật nhanh chóng

BẤT KỲ tệp nào là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở một tệp BẤT KỲ hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp BẤT KỲ là gì?

Tệp .ANY là tệp Bố cục Đường sắt Mô hình AnyRail .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở BẤT KỲ tệp nào

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp BẤT KỲ cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn định dạng tệp BẤT KỲ của mình là gì, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 3 công cụ mở BẤT KỲ khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 11 tháng 11 năm 2016

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp BẤT KỲ. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng BẤT KỲ tệp nào cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần dùng thử một vài tệp để có thể mở tệp cụ thể của mình.

AnyRail5 AnyRail5
AnyLabel AnyLabel
AnyRail6 AnyRail6