Loại tệp ANYDVDHD

- Sự thật nhanh chóng

Tệp ANYDVDHD là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp ANYDVDHD hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp ANYDVDHD là gì?

Phần mở rộng tệp .anydvdhd được sử dụng phổ biến nhất cho các tệp khóa đăng ký được sử dụng cho ứng dụng phần mềm Any DVD. Tệp này lưu trữ dữ liệu khóa đăng ký được sử dụng để đăng ký phần mềm trên máy tính của người dùng.

Cách mở tệp ANYDVDHD

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp ANYDVDHD cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp ANYDVDHD của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 2 công cụ mở ANYDVDHD khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 12 tháng 5 năm 2014

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp ANYDVDHD nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp ANYDVDHD cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

AnyDVD AnyDVD
CloneDVD CloneDVD