Loại tệp ALS

- Sự thật nhanh chóng

Tệp ALS là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp ALS hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp ALS là gì?

Các tệp ALS có nhiều mục đích sử dụng và MPEG-4 ALS (Tiêu chuẩn mã hóa không mất âm thanh) là một trong số đó.

MPEG-4 ALS (Tiêu chuẩn mã hóa không mất âm thanh)

Các tệp ALS này chứa âm thanh ở định dạng Tiêu chuẩn Mã hóa Không mất Âm thanh, là một phần của tiêu chuẩn MPEG-4 Phần 3. Các tệp ALS này kết hợp các yếu tố dự đoán ngắn hạn và dài hạn để cải thiện độ nén cho âm thanh có sóng hài phong phú.

Cách mở tệp ALS

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp ALS cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp ALS của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 9 công cụ mở ALS khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 24 tháng 4 năm 2021

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng tiện ích mở rộng ALS

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp ALS, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Bí danh ứng dụng Psion Serie 3

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp ALS nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp ALS cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

tiền đồ tiền đồ
GIMP GIMP
Ứng dụng LogicAnalyzer Ứng dụng LogicAnalyzer
XnView XnView
Synergis Adept Synergis Adept
Femtet Femtet
AusLogics Visual Styler AusLogics Visual Styler
Tác phẩm nghệ thuật cơ bản Tác phẩm nghệ thuật cơ bản
AQUATOX AQUATOX