Loại tệp ALP

- Sự thật nhanh chóng

Tệp ALP là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp ALP hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp ALP là gì?

Tệp .ALP là tệp Dự án AnyLogic .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp ALP

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp ALP cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp ALP của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở ALP khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 13 tháng 1 năm 2020

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp ALP nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp ALP cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

CD & DVD LabelMaker CD & DVD LabelMaker
Alphaedit Alphaedit
kesa-aladin kesa-aladin
Ứng dụng NCEDIT Ứng dụng NCEDIT
AnyLogic nâng cao AnyLogic nâng cao
Đại học AnyLogic Đại học AnyLogic
TotalMedia LabelMaker TotalMedia LabelMaker
AnyLogic Professional AnyLogic Professional
ARKEY ARKEY
Alp Alp