Loại tệp ADT

- Sự thật nhanh chóng

Tệp ADT là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp ADT hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp ADT là gì?

Tệp ADT có nhiều mục đích sử dụng và Hành động! Mẫu tài liệu là một trong số đó.

Hành động! Mẫu tài liệu

Act !, trước đây là Sage Act, là một giải pháp phần mềm tiếp thị và CRM. Nó lưu trữ các mẫu tài liệu cho Bộ xử lý Word tích hợp với phần mở rộng tệp .adt.

Cách mở tệp ADT

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở ADT tương thích với loại tệp ADT cụ thể này.

Các chương trình mở Act! Tệp mẫu tài liệu

HÀNH ĐỘNG!  bởi Sage HÀNH ĐỘNG! bởi Sage Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Tất cả các định dạng tệp đã biết sử dụng phần mở rộng .ADT

Trong khi Hành động! Document Template là một loại tệp ADT phổ biến, chúng ta biết đến 4 cách sử dụng khác nhau của phần mở rộng .ADT. Các phần mềm khác nhau có thể sử dụng các tệp có cùng phần mở rộng cho các loại dữ liệu khác nhau.

Bảng Máy chủ Dữ liệu Ưu điểm

Các tệp ADT này là các tệp cơ sở dữ liệu có chứa một bảng. Loại cơ sở dữ liệu này được gọi là Cơ sở dữ liệu Sybase Advantage. Bạn không thể mở trực tiếp các tệp ADT này; bạn phải kết nối với chúng bằng công cụ cơ sở dữ liệu ADS. Sử dụng công cụ Kiến trúc dữ liệu Advantage, bạn có thể xuất dữ liệu bảng và nhập dữ liệu đó vào cơ sở dữ liệu như máy chủ SQL.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở ADT khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng ADT

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp ADT, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Addict Thesaurus
  • Tệp dữ liệu bổ trợ của trình xem bỏ túi Casio

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp ADT nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp ADT cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

VLC Media Player VLC Media Player
KMPlayer KMPlayer
Trình phát thu phóng Trình phát thu phóng
Người chơi TS Người chơi TS
Kiến trúc sư dữ liệu lợi thế Kiến trúc sư dữ liệu lợi thế
Microsoft Office Microsoft Office
Người chơi Át Người chơi Át
ARCDRAW ARCDRAW
Trình phát media Sigma Trình phát media Sigma
Trình phát video Torrent Trình phát video Torrent