_DOC File Type

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp _DOC là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp _DOC hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp _DOC là gì?

Tệp _DOC được lưu ở định dạng tệp do Microsoft phát triển cho chương trình MS Word và ứng dụng Live Mail của họ. Các tệp _DOC này được phân loại là tệp dữ liệu được mã hóa hoặc mã hóa có thể chứa dữ liệu tài liệu được liên kết với các phiên bản không được mã hóa của tệp DOC. Các tệp _DOC này thường được tạo khi người dùng truyền tệp .doc thông qua ứng dụng MS Live Mail và người nhận sẽ nhận được các tệp _DOC này thay vì phiên bản .doc của tài liệu MS Word .MS Word là một chương trình xử lý tài liệu được bao gồm trong Bộ ứng dụng và công cụ năng suất MS Office. Các phiên bản cũ hơn của MS Word có hỗ trợ tệp DOC và một số phiên bản mới hơn cần có các tiện ích bổ sung để hỗ trợ tệp DOC. Mặt khác, Live Mail là một ứng dụng email của Microsoft.phần mở rộng doc, người dùng phải xóa dấu gạch dưới ( ) khỏi tên tệp của tài liệu. Sau đó, MS Word có hỗ trợ các tệp DOC có thể được sử dụng để mở và chỉnh sửa nội dung của các tài liệu này.

Cách mở tệp _DOC

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp _DOC cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp _DOC của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 4 công cụ mở _DOC khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 15 tháng 12 năm 2021

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp _DOC nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp _DOC cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Microsoft Office Microsoft Office
Adobe Acrobat Adobe Acrobat
Cơ sở OpenOffice.org Cơ sở OpenOffice.org
OpenOffice.org Writer OpenOffice.org Writer