Filtilläggsbibliotek


.TZP filtillägg

  • Utvecklare av: Schlichtherle IT Services
  • Kategori: Kodade och krypterade filer

Vad är .TZP-filer och hur öppnar man dem?

Kan du inte öppna .TZP-filen? Undrar du vad den innehåller? På vår sida kommer vi att förklara för dig vad den här filen är, vad den används till och vilken programvara som öppnar .TZP-filen.

Vad är filtillägget .TZP?

.TZP-filtillägget skapas av Schlichtherle IT Services. .TZP har klassificerats som kodade och krypterade filer.

.TZP är TrueZIP-eknrypterat JAR Java-arkiv

Filtillägget tzp är associerat med TrueZIP, ett Java-baserat plug-in ramverk för virtuella filsystem (VFS) som används för att öppna arkivfiler.

tzp -filen är ursprungligen JAR Java-applikationsarkiv med klassfiler och hjälpresurser. TZP-filer använder dock kryptering i TrueZIPs RAES-filformat (Random Access Encryption Specification).


Så här öppnar du:

Använd TrueZIP för att dekryptera TrueZIP-krypterad Java JAR-fil

Så här konverterar du:

Så vitt vi vet kan denna .tzp-filtyp inte konverteras till något annat filformat. Detta är vanligtvis fallet med system-, konfigurations-, temporära eller datafiler som innehåller data som är exklusiva för endast en programvara och används för dess egna syften. Vissa proprietära eller slutna filformat kan inte heller konverteras till vanligare filtyper för att skydda utvecklarens immateriella rättigheter, vilket till exempel är fallet med vissa DRM-skyddade multimediafiler.

Hur man åtgärdar problem med .TZP-filer

  1. Du måste uppdatera programmet som du normalt använder för att öppna .TZP-filer. Endast den senaste versionen av programvaran stöder det aktuella .TZP-filformatet
  2. Du måste kontrollera .TZP-filen för virus. För att göra detta måste du skanna det med ett populärt antivirusprogram (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, etc.)