Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .TZP

  • Nhà phát triển: Schlichtherle IT Services
  • Danh mục: Tệp được mã hóa và mã hóa

Các tệp .TZP là gì và làm thế nào để mở chúng?

Không thể mở tệp .TZP? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .TZP.

Phần mở rộng tệp .TZP là gì?

Phần mở rộng tệp .TZP được tạo bởi Schlichtherle IT Services. .TZP đã được phân loại là Tệp được mã hóa và mã hóa.

.TZP là kho lưu trữ Java JAR được mã hóa sinh thái TrueZIP

Phần mở rộng tệp tzp được liên kết với TrueZIP, một khuôn khổ trình cắm thêm dựa trên Java dành cho hệ thống tệp ảo (VFS) được sử dụng để mở tệp lưu trữ.

Tập tin tzp ban đầu là kho lưu trữ ứng dụng Java JAR với các tệp lớp và tài nguyên phụ trợ. Tuy nhiên, các tệp TZP sử dụng mã hóa ở định dạng tệp Đặc tả Mã hóa Truy cập Ngẫu nhiên (RAES) của TrueZIP.


Làm thế nào để mở:

Sử dụng TrueZIP để giải mã tệp Java JAR được mã hóa TrueZIP

Làm thế nào để chuyển đổi:

Theo như chúng tôi biết, loại tệp .tzp này không thể được chuyển đổi sang bất kỳ định dạng tệp nào khác. Đây thường là trường hợp của hệ thống, cấu hình, tệp tạm thời hoặc tệp dữ liệu chứa dữ liệu chỉ dành riêng cho một phần mềm và được sử dụng cho các mục đích riêng của nó. Ngoài ra, một số định dạng tệp độc quyền hoặc đóng không thể được chuyển đổi thành các loại tệp phổ biến hơn để bảo vệ tài sản trí tuệ của nhà phát triển, ví dụ như trường hợp của một số tệp đa phương tiện được bảo vệ bằng DRM.

Cách khắc phục sự cố với tệp .TZP

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .TZP. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .TZP hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .TZP để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)