Knižnica prípon súborov


Prípona súboru .GRDB

  • Vývojár: The Gramps Team
  • Kategória: Databázové súbory

Čo sú súbory .GRDB a ako ich otvoriť?

Nemôžete otvoriť súbor .GRDB? Pýtate sa, čo obsahuje? Na našej stránke vám vysvetlíme, čo je tento súbor, na čo slúži a aký softvér otvára súbor .GRDB.

Čo je prípona súboru .GRDB?

Príponu súboru .GRDB vytvoril tím Gramps. .GRDB bol klasifikovaný ako databázové súbory.

.GRDB je súbor databázy Gramps

Súbor GRDB je databáza vytvorená Grampsom, bezplatným programom s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý sa používa na analýzu genealógie. Obsahuje databázové informácie pre rodokmeň, ktorý obsahuje záznamy o ľuďoch, ich vzťahoch, línii predkov, udalostiach a miestach.

Súbory GRDB sa vytvárajú na ukladanie databáz a zálohovanie databáz rodinných informácií zadaných používateľom. Ukladajú sa vo formáte GRDB, ktorý bol zavedený v GRAMPS 2.0 ako riešenie problémov s načítaním/úsporou času a používaním pamäte. Tento formát bol však náchylný na poškodenie údajov a v roku 2008 bol nahradený databázovým formátom GPKG s vydaním GRAMPS 3.0.

POZNÁMKA: Gramps bol predtým známy ako GRAMPS, čo je skratka pre Genealogical Research and Analysis Management Programming System.

Zoznam všetkých softvérov, ktoré dokážu otvoriť súbor databázy Gramps
Windows
Gramps

Ako opraviť problémy so súbormi .GRDB

  1. Musíte aktualizovať aplikáciu, ktorú bežne používate na otváranie súborov .GRDB. Iba najnovšia verzia softvéru podporuje aktuálny formát súboru .GRDB
  2. Musíte skontrolovať, či súbor .GRDB neobsahuje vírusy. Ak to chcete urobiť, musíte ho naskenovať populárnym antivírusom (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web atď.)